Zondag 10 juni 2018
09:30 uur - 10.30 uur
Feestweekdienst

“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder..”

Het zijn zeven woorden waar evenzoveel uiteenlopende gevoelens achter schuil gaan.
Zeven woorden die ooit met grote passie door Ramses Shaffy in een mooi lied zijn bezongen.
Zeven woorden die we alle zeven tegen kunnen komen in onze jaarlijkse feestweek.
Ook tijdens de feestweek van dit jaar zal er worden gezongen, gelachen en bewonderd.
De strijd zal worden aangegaan in een meerkamp en door velen wordt er hard gewerkt.
De feestweek begint traditiegetrouw met een gezamenlijke feestweekdienst.
Dit jaar vormen deze zeven woorden daarin de rode draad.
In de Bijbel herkennen we alle zeven woorden in het leven van Mozes.
Hij zingt, hij vecht, hij huilt, hij bidt, hij lacht en hij werkt maar bovenal bewondert hij de aanwezigheid van God in een brandende doornstruik.
Zo gaat hij zijn volk voor op hun weg door de woestijn naar het beloofde land.

Ramses Shaffy noemt in dit lied velen voor wie hij het hartstochtelijk zingt:
Voor degene met `t open gezicht
Voor degene met `t naakte lichaam
Voor degene in `t witte licht
Voor degene die weet, we komen samen..
Hij eindigt met een eindeloos herhaald “Niet zonder ons..”
Ik hoop van harte dat velen bij dit goede begin van de feestweek ook zullen zeggen; niet zonder ons!

We verheugen ons op een mooie dienst op 10 juni in ons Dorpshuis De Schakel; aanvang 09.30 uur. Voor de allerkleinsten is er oppas geregeld.

Na de dienst is er gelegenheid om een kop koffie, thee of limonade te drinken.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!