Als lid van onze vereniging bent u het voordeligst uit. Het lidmaatschap kost € 15,00 per volwassene (18 jaar en ouder) per jaar. Alle activiteiten kunnen dan gratis bezocht worden.

Voor kinderen geldt het onderstaande waarbij de leeftijd op 31 december van het feestjaar leidend is;

  • 15 jaar en jonger:      gratis (bij gezinslidmaatschap*)
  • 16 jaar en ouder:       € 7,50 (bij gezinslidmaatschap*)
  • 18 jaar en ouder:       € 15,00

* Indien er geen gezinslidmaatschap is bij de ouders dan kost het lidmaatschap € 15,00.

Nog geen lid?
Een nieuw lid betaalt eenmalig € 5,00 inschrijfgeld. Dit geldt natuurlijk niet voor kinderen die
vanuit een gezinslidmaatschap zelf lid worden.

Z
onder schriftelijk opzeggen bij onze ledenadministratie blijft u levenslang lid. Opzeggen moet
geschieden voor 1 april voorafgaande aan het feest.

Lid worden?
Dat
kan bij onze ledenadministratie via e-mail: feestkoekange@gmail.com. Dit kan tot en met de dinsdag in de feestweek.

Kaarten, die niet opgehaald zijn, zijn daarna ongeldig en dat betekent dat er bij diverse activiteiten entreegeld betaald moet worden.

Neem uw ledenkaart mee!
Als lid is van groot belang uw kaart bij de ingang van de tent te tonen aan de feestcommissie.
Zonder ledenkaart komt u helaas de tent niet gratis binnen.