Feest en alcoholgebruik

Drank en Horecawet (DHW)

Het feestterrein, de feesttent en de bar zijn tijdens het feest geopend voor iedereen; alle dorpelingen, mensen die binding hebben met Koekange en voor iedereen die het leuk vindt om een kijkje te komen nemen.

Bijkletsen onder het genot van een hapje en een drankje hoort daar natuurlijk bij. Het serveren van snacks en drank wordt al jaren tot volle tevredenheid verzorgt door Geromekes en Catering Hoogeveen. Echter, in verband met de Drank en Horeca Wet (DHW) is het sinds 1 januari 2014 niet meer toegestaan dat  bezoekers onder de 18 jaar alcoholhoudende dranken nuttigen. Onze cateraar ziet hier op toe en serveert geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. De controle hierop gebeurt door middel van het dragen van armbandjes, een ieder die een armbandje draagt kan alcohol verkrijgen bij de bar, zonder bandje kan dit niet.

Degene die 18 jaar of ouder is kan een bandje verkrijgen bij de ingang van de feesttent op vertoon van zijn/haar ID-kaart. Dit armbandje is geldig en bruikbaar tijdens de gehele feestweek.

Het toezicht op de DHW is per 1 januari 2014 overgedragen aan de gemeenten. Als onze cateraar alcohol verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar dan riskeert hij een boete. Daarnaast geldt ook dat jongeren onder de 18 jaar, in het bezit van alcoholische drank op een openbare plek, een boete kunnen krijgen. Ook geldt dat roken in de tent niet is toegestaan.

Wij verzoeken je, als feestcommissie, bovenstaande regelgeving in acht te nemen en hier wijs mee om te gaan.

Let er op dat ook bij twijfel de cateraar je kan vragen jouw ID-kaart te tonen om een leeftijdscontrole te doen.  Denk hieraan en neem dus jouw ID-kaart mee tijdens het bezoek aan de feesttent!