De optocht is altijd een feestelijke aangelegenheid. Als feestcommissie ontkomen we er echter niet aan om onderstaande spelregels aan onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn de voorwaarden vanuit de gemeente aangescherpt, waardoor we het belangrijk vinden dat elke deelnemer aan de optocht de spelregels kent en onderschrijft. Mocht u vragen hierover hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met de feestcommissie.

Deelname:
Iedereen mag deelnemen aan de optocht, deelname is gratis en op eigen risico.

Categorieën:
Deelnemers worden door de jurering ingedeeld in twee categorieën, waarbij we de onderstaande verdeling hanteren.

1.  Versierde wagens:
   a. zelfgemaakte wagens  (5 prijzen)
    b. huurwagens    ( 1 prijs)
2.    Lopers/fietsers: ( loopgroepen, versierde fietsen, skelters, enz.)
    a. zelfgemaakte versiering/kleding  (5 prijzen)
    b. gehuurde versiering/kleding    ( 1 prijs)

Als je wilt deelnemen aan de optocht/zeskamp moet 1 persoon van het groepje zich opgeven. Dit moet op 27 mei tussen 19:00 - 20:00 in Dorpshuis de Schakel.

Voor lopers/fietsers die mee willen doen met categorie 2a (eigen gemaakt) vragen we om bij start, halverwege en aan het einde van de werkzaamheden/voorbereidingen een foto te sturen naar: Jan de Kleine 0654687076.

Alle categorieën ontvangen bij het verzamelen voorafgaand aan de optocht (voordat de jurering plaatsvindt) van één van de commissie leden een bord met daarop een nummer. Dit bord moet na afloop weer worden ingeleverd.

Startgeld categorie 1 a,b

Alleen categorie 1 a,b ontvangt € 25,00 startgeld. Het startgeld wordt in de feesttent, na afloop van de optocht, uitgereikt alleen indien het bord is ingeleverd. De feestcommissie behoudt zich het recht voor om startgeld niet uit te keren indien deelnemers, al dan niet vrijwillig, uit de optocht zijn verwijderd.