Vereniging voor Volksfeesten te Koekange


Esther Steenbergenvoorzitter06 2558 8372
Iris van Dalen
secretaris
06 4622 9588
Bart Jan van Dijk
penningmeester
06 4665 0938
Martine Casula
ledenadministratie / vice-voorzitter

Christina Tijmens

06 5360 6777
Bennie Westert

06 1019 5166
Wilma Huinink
06 3601 9517
Thomas Keizer
06 2511 7174
Ewout Pekel
06 3434 6396
Jan de Kleine
06 5468 7076
Robert Hof
06 5392 2196
Carla Klaster

Secretariaat:
Iris van Dalen
t.a.v. Feestcommissie Koekange
Koekanger Dwarsdijk 67
7958 SR Koekange

E-mail: feestkoekange@gmail.com
IBAN: NL46 RABO 0333 1037 26