SPELREGELS  OPTOCHT 

De optocht is altijd een feestelijke aangelegenheid. Als feestcommissie ontkomen we er echter niet aan om onderstaande spelregels onder de aandacht te brengen. Mocht u vragen hierover hebben schroom dan niet om contact op te nemen met de feestcommissie. 

Deelname:
Iedereen mag deelnemen aan de optocht, deelname is gratis en op eigen risico.

Categorieën:
Deelnemers worden voor de jurering ingedeeld in drie categorieën:

 1. Versierde fiets, skelter, enz. of groep van maximaal 3 personen;
 2. Groep (meer dan 3 personen, al dan niet bestaande uit lopers, fietsers, skelters, enz. maar geen wagen);
 3. Versierde wagen (2 categorieën nl.: eigen gemaakte wagens + huurwagens)

Indien men zelf de wagen neem dan bij aanvang van het maken van de wagen contact op met Bennie Westert (T: 06 1019 5166). Bennie maakt dan een afspraak om zo de werkzaamheden aan de wagen te kunnen volgen. Alleen indien deze werkwijze wordt gevolgd kan de wagen in de rubriek eigen gemaakte wagens geplaatst worden! Ook willen we de huurwagens zich vragen op te geven bij Bennie Westert (T: 06 1019 5166).

Alle categorieën ontvangen, voordat de jurering plaatsvindt, van één van de commissieleden een bord met daarop een nummer. Dit bord moet na afloop weer worden ingeleverd.

Startgeld categorie 3:
Alleen categorie 3 ontvangt € 25,00 startgeld. Het startgeld wordt in de feesttent, na afloop van de optocht, uitgereikt alleen indien het bord is ingeleverd. De feestcommissie behoudt zich het recht voor om startgeld niet uit te keren indien deelnemers, al dan niet vrijwillig, uit de optocht zijn
verwijderd. 

Jury/prijzen:
Een onafhankelijke jury zal bij de opstelling letten op onder andere:

 • Idee en originaliteit;
 • Onderwerp (actualiteit);
 • Afwerking;
 • Gebruik van materialen;
 • Houding figuranten;
 • Algemene indruk.

De uitslag van de jury is bindend. Voor categorie 1 en 2 zijn er voor elk drie prijzen te verdelen, voor categorie 3 zijn voor beide categorieën ook 6 prijzen (5 prijzen voor eigen gemaakte wagens en 1 prijs voor huurwagens). Reclamewagens zijn uitgesloten van prijzen. De uitslag wordt na afloop van de optocht in de feesttent bekend gemaakt.

Versierde wagens:

 • De wagen met opbouw/tractor mag niet hoger zijn dan 3.80 meter en maximaal 2.50 meter breed. Aan de lengte is geen maximum gesteld;
 • Wagenbouwers moeten zich er van vergewissen dat de breedte van de wagen acceptabel
  genoeg is voor deelname aan de optocht zonder dat er tijdens de optocht obstakels moeten
  worden verwijderd voor vrije doorgang;
 • Houdt rekening met drempels, eventuele bogen en draaicirkel.

Bestuurders:

 • Geen gebruik van alcohol (ook geen alcoholvrij bier). Indien wordt geconstateerd dat een
  bestuurder van een versierde wagen tijdens de optocht alcohol nuttigt of onder invloed verkeert, wordt de gehele wagen gediskwalificeerd;
 • De bestuurder blijft volledig aansprakelijk voor zijn daden;
 • De bestuurder moet bevoegd zijn het voertuig te besturen;
 • Te allen tijde blijft de wegen- en verkeerswetgeving volledig van kracht. Dat wil zeggen dat
  iedere bestuurder zich hier aan te houden heeft.

Overig:

 • Het nuttigen van alcohol door deelnemers aan de optocht leidt jaarlijks tot diverse vragen aan de feestcommissie. Als feestcommissie vragen we deelnemers hier verstandig mee om te gaan. Overmatig gebruik van alcohol kan leiden tot diskwalificatie;
 • Denk aan verzekering van uw voertuig. Als landbouwvoertuigen niet voor agrarische activiteiten worden ingezet is het maar zeer de vraag of de verzekering hiervoor dekking biedt.
  Controleer dit bij uw verzekeringsmaatschappij;
 • Het geluidsniveau van deelnemer(s) aan de optocht mag niet tot overlast leiden naar andere deelnemers of publiek (het gaat immers bij een optocht om de versiering en niet om wie het meeste lawaai produceert);
 • Het gebruik van water verhoogt de hilariteit, maar kan bij hoge druk (kanon, sproeier, enz.) en/of hoeveelheden ook schade aanrichten bij toeschouwers (denk hierbij aan bril, hoortoestel, invalidenwagen, enz.). Houdt hier rekening mee;
 • Het is niet toegestaan om zich op een skelter, (brom)fiets, scooter enz. door de optocht te
  begeven. Het doorkruizen van de optocht leidt namelijk veelal tot onveilige situaties bij andere deelnemers en toeschouwers;
 • Sta niet onnodig stil, dit voorkomt "grote gaten" in de optocht;
 • De feestcommissie behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten of te verwijderen uit de optocht indien zij zich niet houden aan gestelde spelregels, veiligheid, gedrag of andere redenen. 

Verantwoordelijkheid:
De bestuurder c.q. gebruiker, bouwer of eigenaar van een voertuig of anderzijds (in welke vorm dan ook) zal nimmer enige schade of verantwoordelijkheid (tijdens, voor of na de optocht of tijdens de bouw) kunnen verhalen op de Vereniging voor volksfeesten te Koekange of leden van de
feestcommissie.